Portfolio projektů

Vizualizace parku u Paláce Liebig


Ve spolupráci s ateliérem Krejčíříkovi a architektonickým ateliérem Masák a Partner s.r.o. jsme vyhotovili 3D vizualizaci pro lepší prezentaci veřejnosti. Byla velmi přínosná a tvořivá práce. 

Zelená zóna

Ozelenění firemní haly

Velmi zajímavý projekt firmy, která pro své zaměstnance vytváří příjemnější prostředí a oazu na odpočinutí uprostřed strojů.