PROJEKTY a STUDIE

Co je projekt

od studie po rozpočet

PROJEKT OBSAHUJE

1. Studii
2. Textová část 
průvodní a technická zpráva
3. Výkresová část
základní část projektové dokumentace
architektonické řešení
osazovací plán, výkaz výměr
řezy a pohledy, pokud je to třeba architektonické pohledy, perspektiva, axonometrie
3D pohledy
4. Přílohy
fotodokumentace současného stavu, katastrální mapa
5. Výkaz výměr
6. Rozpočet
pro realizační firmu nebo jako kalkulace pro naši realizaci

SCHŮZKA SE ZÁKAZNÍKEM

projednání budoucího využití zahrady
potřebné detaily
představy o využití
oblíbené rostliny
děti na zahradě
nezávazné povídání a zjištění využití zahrady


VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekty jsou zpracovány na počítači programem, který umožňuje zobrazit i pohledy v 3D z různých míst, v jednotlivých měsících a zobrazení průběhu stínů během dne. Projekt je v takové podobě, aby mohl být realizován zahradnickou firmou nebo postoupit do výběrového řízení.

Portfolio projektů