Osvědčení a kurzy

Osvědčení


Zakládání a údržba sídelní a krajinné zeleně
ČZU v Praze 

Certifikát Historická zeleň regionu střední Čechy
Česká zahradnická akademie Mělník

Semináře


Občanské sdružení 
Přírodní zahrady

Průhonice, Ing. Adam Baroš
Extenzivní záhony 

Seminář s německým architektem Michaelem Grasemann 
Dětská hřiště 

ČZA Mělník, Ing. O. Fous 
Trvalkové záhony
Agro 
Odborný seminář pro realizační firmy a zahradní architekty 

Diplomová práce

Současný stav a návrh úprav turistických tras v CHKO Jizerské hory

rok 2011

Cílem této práce bylo zinventarizovat současný stav stezek turistických, naučných
a cyklistických v CHKO Jizerské hory. Nalézt nová místa, která jsou zajímavá pro turisty
a navrhnout zlepšení nebo úpravu těchto stezek. Zhodnotit obtížnost tras a jejich vybavenost. Shrnout požadavky na informační tabule a najít další možné trasy v souladu s plánem péče této oblasti. Vyznačit trasy tak, aby si turista mohl vybrat podle svých fyzických schopností a podle svého zájmu.