PROJEKTY

PROJEKT OBSAHUJE

1. Studii
2. Textová část
průvodní a technická zpráva
3. Výkresová část
základní část projektové dokumentace
architektonické řešení
osazovací plán, výkaz výměr
řezy a pohledy, pokud je to třeba architektonické pohledy, perspektiva, axonometrie
3D pohledy
4. Přílohy
fotodokumentace současného stavu, katastrální mapa
5. Výkaz výměr
6. Rozpočet
pro realizační firmu nebo jako kalkulace pro naši realizaci

Ukázky projektů