PROJEKTY

PROJEKT OBSAHUJE

1. Studii
2. Textová část
- průvodní a technická zpráva
3. Výkresová část
- základní část projektové dokumentace
- architektonické řešení
- osazovací plán
- řezy a pohledy, v případě potřeby architektonické pohledy, perspektiva, axonometrie
- 3D pohledy
4. Přílohy
- fotodokumentace současného stavu, katastrální mapa
5. Výkaz výměr
6. Rozpočet
- pro realizační firmu nebo jako kalkulace pro naši realizaci

Ukázky projektů