Náměstí Rychnov u Jablonce n.N. 

Studie a projekt

Zadání bylo zrevitalizovat stávající náměstí.  Záměrem bylo sjednotit obě části prostoru a zvětšit veřejný prostor. Stávající zeleň s odděleným parkem. Otevřít prostor k řece a umožnit pohyb po nové cestě s alejí. Prostor oživit hracími prvky.  Prostor využívat pro veřejné akce, tržiště. Projekt předán pro výběrové řízení. Rok: 2012-2014.
Autor: Michaela Niedobová, DiS.