Sponzorujeme Plameňáka růžového

01.06.2021

Naše firma sponzoruje toto nádherné zvíře již 3 rokem a chce být prospěšná pro jeho odchov v Liberecké Zoo i nadále. Letos jsme se rozhodli sponzorovat i Irise sněžného. 

PLAMEŇÁK RŮŽOVÝ

Latinsky:Phoenicopterus roseus Anglicky:Greater Flamingo 

Plameňák růžový obývá tropická a subtropická pásma Asie (Malá Asie až Indie), Evropy (Španělsko až Černé moře) a Afriky (pobřeží, Madagaskar). Vyhledává mělké laguny, jezera a ústí řek s brakickou (smíšenou) či slanou vodou. 

Život plameňáků

Stejně jako jeho blízce příbuzný plameňák růžový patří k největším zástupcům z čeledi plameňákovití. Dorůstá délky těla 120 - 145 cm, s rozpětím křídel 140 - 165 cm. Váží 2 - 4 kg. Peří je sytě růžové, stejně jako zobák a nohy. K ohybu zobáku sahá černá barva.

Hnízdí v početných koloniích tvořených až 200 tisíci jedinci. Na dobu rozmnožování vytváří monogamní páry, které si staví hnízda z bláta, kamínků a řas v mělké vodě nebo na bahnitých březích v rozestupech po 1,5 m (za dosahem zobáku sedícího souseda). Samice snáší jedno vejce, které inkubují oba rodiče. Šedě zbarvené mládě se líhne po 27 - 32 dnech. Plameňáci svá mláďata krmí speciální kaší, která se vytváří ve voleti dospělců. Poté, co dokážou mláďata chodit, shlukují se do velkých jeslích pod dozorem malého počtu dospělých ptáků. Dožívají se 45 let.

Potravu získává plameňák hlavně při čvachtání vody, při brouzdání se mělkou vodou.
I s břichem ponořeným do vody loví potravu na mělčinách. Živí se vodními bezobratlými živočichy jako jsou korýši, měkkýši, kroužkovci a vodní larvy hmyzu. Dále drobnými rybkami, řasami a mokřadními rostlinami.