Fibichova - přírodní park

05.01.2022

V roce 2021 jsme vyhráli výběrové řízení na obnovu a revitalizaci zanedbaného prostoru v blízkosti Zoo. Nejprve arboristická firma ošetřila a pokácela napadené stromy, jsou zde převážně vzrostlé buky, jasany. 

Naším úkolem bylo dosadit nové odrostky smíšených druhů. Do podsadby pod stromy keřové patro. Následně máme za úkol park udržovat a starat se o dobrý růst odrostkl. Vše je zakůkované a chráněno proti zvěři. Věříme že nám veřejnost pomůže, bude se zde chovat jako v přírodě. Uvítáme jakoukoli informaci o nepořádku nebo poškozené rostlině. Park máme na starost 10 let. 

Fotogalerie