Biotop Broumovská

Sen či vizualizace??

Na části sidliště na jeho okraji podél komunikace je zanedbaná plocha, s rudeálním porostem. V zemi je zde odvod potoku v potrubí a jednou z možných variant je zde vytvořit biotop s vodní plochou a odpočinkovou část pro obyvatele. Je zde i varianta tramvajové trati do Rochlic, která ale nebyla v zadání. Studie předána magistrátu. Rok: 2018.
Autor: Michaela Niedobová, DiS.