Revitalizace sídliště 

Studie 3D

Zadání bylo 3D vizualizace pro přiblížení prezentace široké veřejnosti.  Stávající zeleň a současné herní prvky jsou nevyhovující, projednávaná možná revitalizace. Veřejnost nemá představivost a nevidí možná řešení z projektů architekta. Vizualizace jim vše objasní a přiblíží a je možná diskuze o plánovaných změnách. Studie předána magistrátu. Rok: 2018.
Autor: Michaela Niedobová, DiS.