Spolupráce s zákazníkem

14.02.2017

Naším společným cílem je navrhnout funkční a přitom krásnou zahradu dle Vašich přání. Prvním krokem je schůzka, kde se seznámíme s Vaší zahradou, Vámi a Vašimi představami o zahradě.

Spolupráce při návrhu zahrady

  • Z katastrální mapy si sami získáme základní rozměry pozemku, další údaje změříme a zakreslíme v terénu. 
  • Vaše představy a plány společně zaznamenáme do prvního plánku zahrady. 
  • Vypracujeme Studii  - plánek, koncepci, jak chcete kterou část zahrady využívat. Kde budou cestičky, provozní prostory a kde naopak trávník a okrasná část. 
  • Skicy, nastíní základní prostorové rozdělení a styl zahrady. 
  • Na jejich základě se vytvoří minimálně 2 studie různých kompozičních řešení. Při druhé schůzce se stanoví záloha díla 30%. 

Další kroky

Na základě této schůzky vypracujeme cenovou kalkulaci a můžeme sepsat smlouvu o dílo. Poté následuje vypracování projektové dokumentace. Pokud zákazník nebude požadovat projekt, následuje realizace zahrady. Rozsah a cena zahradní studie závisí na Vašich požadavcích. Pohybuje se v rozmezí 10000 - 25000,- Kč. Půdorysné řešení může být doplněno o perspektivní pohledy 3D, seznam použitých rostlin, orientační cenovou kalkulaci...